Jelajah Bumi Para Nabi 13 Sept, 20 Okt, 19 Nov 2018

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(QS. Al-`Ankabut [29] : 20)

Jangan sampai terlewatkan, kali ini kami membuat tour untuk menjelajah bumi para nabi, Sesungguhnya negeri syam itu adalah negeri yang diberkahi Allah.